วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

นางสาว วรรณวิศา คงเมือง
คบ2 สังคมศึกษา
รหัสนักศึกษา 534110079
อายุ20ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด 6 พฤษภาคม 2534
ที่อยู่  96/3 หมู่5 ตำบล ยางหัก อำเอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี 70140